Quantalytica is een onafhankelijk adviesbureau dat onderzoek verricht naar de effici?ntie van beleggingsstrategie?n en selectiemethodieken, met als doel om kwantitatief onderbouwde handelsmodellen te ontwikkelen. Innovaties zoals de fundamentele maatstaf Price Earnings to Sales Growth, het financi?le keurmerk Q-rating en de meettechniek SupraMomentum zijn enkele voorbeelden hiervan.

De laatste jaren heeft kwantitatieve analyse enorm aan populariteit gewonnen. Deze vorm van research, dat niet discrimineert tussen fundamentele en technische analyse, is echter niet nieuw. Beleggingsonderzoek was voordat computers betaalbaar werden monnikenwerk. Vanwege het arbeidsintensieve en tijdrovende karakter was het het exclusieve domein van financieel krachtige universiteiten en grootbanken.

Kwantitatieve analyse heeft in zekere zin altijd al bestaan, doch in de beleggingsindustrie is het een vrij jonge tak van sport. Hoewel de meeste grootbanken inmiddels een eigen quant-afdeling op na houden, zijn doorgaans de uit kwantitatieve analyses verkregen inzichten voor derden niet toegankelijk.

Onafhankelijke effectenbanken, zelfstandige vermogensbeheerders en particuliere beleggers verkeren weliswaar in de mogelijkheid om academische publicaties te raadplegen, doch de vertaalslag naar de praktijk vormt vaak een niet te overbruggen horde, omdat het hen ontbreekt aan tijd, kennis dan wel historische gegevens.


ADRES

EMAIL

Quantalytica

quantalytica

Paardenstraat 28

 

4381 AJ Vlissingen

TELEFOON

Nederland

+31 (0)118 / 411268


<% if request.form("dologout") = "true" then Session("userlogin")="" response.write " Bedankt voor uw bezoek" end if function ValidateLogin(xuserID,xpassword) Dim FSObject Dim LoginFile Set FSObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set LoginFile = FSObject.OpenTextFile(Server.MapPath(txtName),1) ValidateLogin = False While Not LoginFile.AtEndOfStream line=LoginFile.ReadLine lines_txt = Split(line,"|") c_xuserID = lines_txt(0) c_xpassword = lines_txt(1) redirectpath = lines_txt(2) if xuserID=c_xuserID and c_xpassword=xpassword Then Session("userlogin")=c_xuserID response.redirect siteroot & "/" & Q_Auntalytica_folder & "/" & redirectpath End if Wend LoginFile.Close Set LoginFile = Nothing Set FSObject = Nothing End function Dim xError If Request.form("Login").Count <> 0 Then user=Request.Form("userid") pass=Request.Form("userpass") if ValidateLogin(user,pass) = False Then xError = " Ongeldige gebruikersnaam of wachtwoord" End if End if %>
<%=xError%>
I N L O G G E N
  Gebruikersnaam
  Wachtwoord